Person- och dataskydd

Genom att du skickar information från sidor på Netways webbplats Superfrukter.se så ger du automatiskt tillstånd att vi samlar in dina personliga uppgifter. Dessa uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen. Behandlingsansvarig är Netway, Krusegränd 42 C, 212 25 Malmö, Tel: 070 4230950, E-post: .

Vi använder dina uppgifter endast i syfte att:

  • skicka bekräftelse på dina beställningar
  • skicka beställda produkter
  • skicka information som du bett om eller kommer att be om vi senare tillfälle
  • skicka vårt nyhetsbrev med post eller e-post
  • ringa upp dig för att höra hur det går och ge support

Din personliga information kommer inte att ges bort, säljas eller göras tillgänglig för tredje part, med undantag av den person som komer att kontakta dig angående den information du bett om. Vi kräver också samma skydd av dina uppgifter från denne person. Vi respekterer ditt privatliv och behandlar dina uppgifter med diskretion. Om du vid något tillfälle inte vill motta mer information från oss så kan du meddela oss detta via telefon, mail eller skriftligen. Om du vill uppgradera din information eller radera den helt så kan du göra det genom telefon, mail eller skriftligen.

Inköp

För att kunna beställa produkter från Netways hemsida måste man vara 18 år och myndig i enlighet med svensk lag.

Copyright

Allt innehåll på www.superfrukter.se är copyright och får inte reproduceras utan skriftligt tillstånd från Netway.

Angående våra produkter och erfarenheter från användare av dessa

Erfarenhetsberättelserna på www.superfrukter.se skall inte ses som en garanti för att andra får samma resultat. De vittnar bara om de resultat som några av våra kunder har fått, som har använt våra produkter på rekommenderat sätt. En persons resultat är beroende av att han/hon använder produkterna korrekt. Det rekommenderas att följa bruksanvisningen på varje enskild produkt och följa de anvisningar som finns där. Rekommenderat dagligt intag bör ej överskridas. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost.